7XL POKER

10 הידיים הטובות ביותר בפוקר

פוקר הוא משחק קלפים שממנו נהנים מיליוני אנשים בכל רחבי העולם. זהו משחק של מיומנות, אסטרטגיה ומזל, ואחד ההיבטים המרגשים ביותר של הפוקר הוא הריגוש של קבלת יד מצוינת. במאמר זה, נסקור את 10 הידיים הטובות ביותר בפוקר וכיצד אתה יכול להשתמש בהן לטובתך במשחק.

רויאל פלאש – Royal Flush

זוהי היד הגבוהה ביותר האפשרית בפוקר, והיא מורכבת מהאס, המלך, המלכה, הג'ק והעשר מאותה הצבע והצורה. זו יד ללא תחרות והסיכוי לקבל כזו קלושים להפליא בהתאם. אבל אם תצליחו להשיג יד אחת כזו, כמעט בוודאות תוכלו לזכות בקופה אלה אם כן ליריב שלכם יש יד זהה.

דוגמא לרויאל פלאש:

סטרייט פלאש – Straight Flush

יד זו מורכבת מחמישה קלפים מאותה הצבע והצורה אשר יוצרים סדרה מספרית מסדר עולה או יורד כמובן. זוהי היד השנייה בגובהה בפוקר והיא יד חזקה מאוד שקשה לנצח אותה.

דוגמא לסטרייט פלאש:

רביעייה – Four of a Kind

יד זו מורכבת מארבעה קלפים מאותו הערך ומכל קלף אחר. זוהי יד חזקה מאוד שלעתים קרובות קשה לנצח אותה, במיוחד אם יש לך דירוג גבוה כמו ארבעה אסים.

דוגמא לרביעייה:

פול האוס- Full House

פול האוס מורכב משלושה קלפים מאותו ערך ושני קלפים נוספים בערך זהה. זוהי יד חזקה מאוד שלעתים קרובות קשה לנצח אותה, במיוחד אם יש לך ערכים גבוהים כמו שלושה אסים ושני מלכים.

דוגמא לפול האוס:

פלאש – Flush

פלאש היא יד שמורכבת מכל חמישה קלפים מאותה צורה. זוהי יד חזקה שקשה לנצח אותה, אבל היא לא חזקה כמו סטרייט פלאש או רויאל פלאש.

דוגמא לפלאש:

סטרייט – Straight

סטרייט מורכב מכל חמישה קלפים בסדר מספרי עולה או יורד, ללא קשר לצבע או לצורתם. זוהי יד חזקה שקשה לנצח אותה, אבל היא לא חזקה כמו סטרייט פלאש או רויאל פלאש

דוגמא לסטרייט:

שלישייה – Three of a Kind

יד זו מורכבת משלושה קלפים מאותו הערך וכל שני קלפים אחרים. זוהי יד חזקה שלעתים קרובות קשה לנצח אותה, במיוחד אם יש לך דירוג גבוה כמו שלושה אסים

דוגמא לשלישייה:

זוגיים – Two Pair

יד זו מורכבת משתי קבוצות של שני קלפים מאותו ערך וכל קלף אחר. זוהי יד חזקה שלעתים קרובות קשה לנצח אותה, במיוחד אם יש לך דרגה גבוהה כמו שני אסים ושני מלכים.

דוגמא לזוגיים:

זוג אחד – one Pair

יד זו מורכבת מסט אחד של שני קלפים מאותו ערך וכל שלושה קלפים בעלי ערך שונה אחרים. זו לא יד חזקה במיוחד, אבל היא עדיין יכולה לזכות בקופה אם תשחק בה היטב

קלף גבוה – High Card

אם אין לך אף אחת מהידיים שהזכנו עד עכשיו, הקלף הגבוה ביותר ביד שלך הוא "הקלף הגבוה" שלך. זו לא יד חזקה במיוחד, אבל היא עדיין יכולה לזכות בקופה אם תשחק אותה היטב.

דוגמא לקלף גבוה:

10 הידיים הטובות ביותר בפוקר לפי סדר עוצמתם הן רויאל פלאש, סטרייט פלאש, רביעייה, פול האוס, פלאש, סטרייט, שלישייה, זוגיים, זוג ואחרון קלף גבוה. ידיים אלו מדורגות לפי סדר החוזק, כאשר ה-Royal Flush הוא החזק ביותר והקלף הגבוה הוא החלש ביותר. אמנם קשה להשיג יד מצוינת בפוקר, אבל אם אתה מצליח להשיג אחת מהידיים הללו, זה יכול לתת לך יתרון משמעותי במשחק.

תוכן עניינים